Sommeråpent passerer Tjeldodden 1. juli ca klokken 0545 og 2.juli ca 0215. Se Kokken e på fortet Se Sommeråpent forbi Tjeldodden

TJELDODDEN

Der bergene bryter Vestfjordens storm
og knuser bårenes kraft

Der Lofoten starter på vei mot sørvest
og ender mot Værøy og Røst

Der vikinger tjeldet i le av fjell
før ferd over åpent hav

Der malmskip styrer tomme forbi
med kurs mot Narvik i øst

Der leia langs kysten dunker forbi
mot Tjeldsundets stormfrie kløft
Der storskip venter på Lødingen-los
som leder dem trygt mot nord
Der krigere speidet mot hærskip fra sør
på vakt for folkets fred
Der spekkhoggeren leker seg stille forbi
på vei i mot mengder av sild
Der stimer av fisk står et steinkast fra land
det er torsk, sei og makrell
Ja, her har du Tjeldodden, Tjeldøyas sverd
i kamp i mot Vestfjordens blest
Ja, her kan du leve i stille og storm
og finne din sjel og din ro